למי לפנות בשעת חירום

צוות דוברות צח”י יעביר מידע חיוני במספר דרכים:
אפליקציית מקומי, בקבוצות ווטסאפ הישוביות: חירום עמיעד, תרבות עמיעד.

צוות חירום יישובי:

רכז צח”י | אלדד עמר
טל: 052-9450665

מנהל קהילה | אלון יפה
טל: 04-6909552050-5220133

רכזת בטחון שוטף | ג’נט קולמן
טל: 052-6124684

מזכירות | ירדנה פלדמן
טל: 04-6909888

רווחה | דליה דואק
טל: 052-6124851

חשמל | דוד פרסקי
טל: 054-4680165

מים, לוגיסטיקה, תשתיות | גלעד אנידג’ר
טל: 052-6124710

דוברות | ירדנה פלדמן, נרי גסטר
טל 04-6909888

כמו כן ניתן לקבל מידע בשעת חירום גם מהגורמים הבאים:

אתר האינטרנט של המועצה | www.galil-elion.org.il
אתר האינטרנט של פיקוד העורף | www.oref.org.il
בעמוד הפייסבוק של המועצה | :

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן