דפי מידע

דפי המידע (עלון)  הם חלק מן הפעילות בישוב ובמקור נועדו להעביר מידע לחברים ולאפשר להם במה לביטוי בנושאים שעל הפרק. תדירות הפרסום של העלון השתנתה במהלך השנים וכיום הוא מתפרסם בעיקר כעלון מידע. לקראת אירועים מיוחדים הוא מקבל אופי אחר ואז יש בו גם מפי עטם של חברי הישוב. חלק מן הכתבות אינפורמטיביות ולעיתי מגיעים מאמרים מהשטח. בעבר העלון היה מודפס ומחולק לתאי הדואר. כיום הוא יוצא בעותק דיגיטלי המאפשר הוספת צילומים והמחשות.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן