צמיחה דמוגרפית

תיאור הפעילות

מתוך רצון להגדיל ולהצעיר את קהילת עמיעד, התקבלה בקיבוץ החלטה לקלוט משפחות צעירות. 

בחלקו הצפוני של הישוב הוכשרה קרקע לבניית בתים על 53 מגרשים של כחצי דונם כל אחד. זהו שלב א’ בפרויקט “שכונת הנוריות”. מגרשי השכונה שנבנית, מיועדים לבנייה עצמית במתכונת “בנה ביתך” ומחכים לכם שתצטרפו למשפחה שלנו…

ההצטרפות לקיבוץ כרוכה בקבלה לחברות מלאה, ומתנהלת על פי תקנות הקיבוץ המתחדש: 
קיומה של ערבות הדדית בין החברים, שותפות בנכסי הקיבוץ ושיום מערכת משותפת של חינוך, תרבות, בריאות ורווחה.

הערכים הקיבוציים מבוססים על לכידות חברתית וסולידריות: הקיבוץ הוא קהילה רב דורית ודמוקרטית השואפת לקיים חיים ביחד, תוך דאגה לכל פרט בתוך הקהילה.

החבר אחראי לפרנסתו ומחויב לאגרות ומיסי קהילה המאפשרים  שימור של השירותים המשותפים (חינוך רווחה, בריאות, תרבות ועוד).

אופן קבלת ההחלטות הינו בתהליך דמוקרטי באמצעות ועדות, הנהלות, השתתפות באספת הקיבוץ ובהצבעה בקלפי.

מערכת הערבות ההדדית מאפשרת מתן רשת ביטחון לחברים שהכנסתם נפגעה, השלמת פנסיה לחברים הוותיקים, סיוע לצרכי הבריאות והסיעוד ודאגה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

 (להרחבה בנושא קיבוץ מתחדש)

ליצירת קשר

רכזת צמיחה דמוגרפית | תמר ניר
טלפון | 058-6124510
אימייל | amiad.now@gmail.com 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן