כללים והנחיות בתחום הבניה והתשתיות

שטחים ציבוריים

אין לספח או להשתמש בשטחים ציבוריים לחניות, מבנים, וכיוצא בזה.

אין לקחת ציוד ציבורי: ספסלים, עמודים, כלים חקלאיים ישנים, להציב או להוריד שלטים מבלי לקבל אישור הגורם המוסמך.

אין לעקור או לגזום עצים או שיחים בשטח הציבורי מבלי לקבל את אישור הגורם המוסמך.

חל איסור על ניתוק או חיבור לחשמל ותאורה בתחום הציבורי מבלי לקבל את אישור הגורם המוסמך

בניה בשטח הפרטי

יש לקבל אישור הועדה לעבודות בתוך שטחים פרטיים  העלולים להשפיע על הציבור והשכנים.

הכללים נועדו למניעת חיכוכים ,עלויות מיותרות , לבחינת ההיבטים וההשפעה של כל פעולה , במטרה לקדם את הנושאים.

 

בברכה ובהצלחה

ויצמן שבתאי, רכז ועדת תכנון, 2021

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן