ועדת תכנון

תיאור הפעילות
הוועדה שותפה בכל הקשור לתוכניות מתאר הישוב ולחזות הישוב ומהווה שומר סף בתחומים אלו.
במסגרת פעילותה הועדה מזהה מפגעים במרחב הציבורי ומקדמת את הטיפול בהם. כמו כן הועדה מייעצת למנהלים בנושאים הקשורים לתכנון הישובי, לפרוייקטים מיוחדים בתחום התשתיות ולתכנון יישובי ארוך טווח.
הוועדה מרכזת פניות תושבים בנושאי בניה, שיפוץ, העמדת מחסנים וכו‘, ייעוד מבנים ציבוריים הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט החברתי. אישור ועדת התכנון הוא תנאי להסכמת הקיבוץ לחתימה על בקשות להיתרי בניה.

הרכב ועדת תכנון
יו”ר (נבחר בקלפי), מנהל הקהילה, מנהל העסקים, בעלי תפקידים מתחום הלוגיסטיקה, תשתיות, חשמל, תכנון ישובי, בטיחות ו-3 תושבים נבחרי ציבור.
דיוני הועדה פתוחים לציבור.

תכנית עבודה של ועדת תכנון
1 בדיקת תכניות ומתן הסכמה לביצוע תשתיות ציבוריות ופרטיות על פי התב”ע בהתאם לתקנונים ונהלים קיימים. תוך שמירה על האינטרס הציבורי והפרטי של חברי ותושבי הקיבוץ.
2 עזרה הכוונה מקצועית ומתן אישורים לבונים, משפצים, מרחיבים, מתקינים ,שיעמדו בדרישות החוק ולא יפגעו בדיירים שכנים או בחופש המעבר של הציבור. (הסכם ותקנון בניה פרטית)
3 אחריות המזמין וקבלן הביצוע לפינוי פסולת בניין, תיחום שטחי עבודה , הסרת מפגעים וניקיון האזור הן בתחום הפרטי והן בציבורי.
4 איתור אזורים מתאימים למקום מפגש חברתי לספורט תרבות ושעות פנאי .
5 איתור והסרת מפגעים בתחום הקיבוץ , נגישות, מדרכות, תאורה , גיזום שיחים וענפים המסתירים שדה ראיה, ניקוז, התקנת שלטים, מיקום פחי אשפה ופסולת , תמרור וקביעת הסדרי תנועה וחניה.
6 קשר רציף עם מחלקות המועצה להשגת מימון ואמצעים בתחום מבנים, תשתיות, תברואה, ספורט, נוי/עצים וכו’ .
7 גיוס צעירים והורים לפרויקטים חינוכיים בתחום התשתית “עושים לעצמנו” חשיפתם לנושאים הקשורים לעבודות אחזקה , והעסקתם בימים שאין לימודים, בתאום עם גורמי החינוך
8 שימור אתרים – גיבוש רעיונות לשימור אתרים היסטוריים ושימוש בהם .
דרכי התנהלות של הועדה
• כל תכנית/פרויקט תוצג בפני חברי הועדה להתייחסות בעלי התפקידים בתחומים השונים וחתימה על טופס לפני ביצוע.
• לפני ביצוע עבודות. תפורסם הודעה לציבור. ובמיוחד לתושבים שבתחומם יתבצעו העבודות
• הקפדה על רמת שירות מקצועי, הוגן ואחראי לתושבים, תגובה לכל פנייה בפרק זמן סביר והצגת לוחות זמנים לביצוע.

כללים והנחיות בתחום הבניה והתשתיות:
אין לספח או להשתמש בשטחים ציבוריים לחניות, מבנים, וכיוצא בזה.
אין לקחת ציוד ציבורי: ספסלים, עמודים, כלים חקלאיים ישנים, להציב או להוריד שלטים מבלי לקבל אישור הגורם המוסמך.
יש לקבל אישור הועדה לעבודות בתוך שטחים פרטיים העלולים להשפיע על הציבור והשכנים.
אין לעקור או לגזום עצים או שיחים בשטח הציבורי מבלי לקבל את אישור הגורם המוסמך.
חל איסור על ניתוק או חיבור לחשמל ותאורה בתחום הציבורי מבלי לקבל את אישור הגורם המוסמך
הכללים נועדו למניעת חיכוכים ,עלויות מיותרות , לבחינת ההיבטים וההשפעה של כל פעולה ,
במטרה לקדם את הנושאים.

ליצירת קשר
יו“ר ועדת תכנון | דוד פרסקי
טל | 054-4680165

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן