ועדת תכנון

תיאור הפעילות
הוועדה שותפה בכל הקשור בתוכניות מתאר הישוב וחזות הישוב ומהווה שומר סף בתחומים אלו. במסגרת פעילותה הועדה מזהה מפגעים במרחב הציבורי ומקדמת את הטיפול בהם. כמו כן הועדה מייעצת למנהלים בנושאים הקשורים לתכנון הישובי, לפרוייקטים מיוחדים בתחום התשתיות ולתכנון יישובי ארוך טווח.
הוועדה מרכזת פניות תושבים בנושאי בניה, שיפוץ, העמדת מחסנים וכו‘, ייעוד מבנים ציבוריים הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט החברתי. אישור ועדת התכנון הוא תנאי להסכמת הקיבוץ לחתימה על בקשות להיתרי בניה.

יו“ר ועדת תכנון
מנהל הקהילה (זמני)

ועדת תכנון
ין”ר (נבחר בקלפי), מנהל הקהילה, מנהל העסקים, בעלי תפקידים מתחום הלוגיסטיקה, תשתיות, חשמל, תכנון ישובי, בטיחות. 3 תושבים נבחרי ציבור. דיוני הועדה פתוחים לציבור.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן