ועדות הקיבוץ

בקיבוץ עמיעד פועלות וועדות שונות. 

כל ועדה הינה גוף ניהולי / מייעץ שחבריו נבחרו בקלפי או מונו ע”י רשויות האגודה המוסמכות: אסיפה, ועד הנהלה והנהלה. לועדה ניתנות סמכות ואחריות לנהל את אחת מפעילויות האגודה.
כל ועדה מורכבת משילוב של חברי קיבוץ המכהנים בהתנדבות ולצידם  בעלי תפקידים החברים בוועדה מתוקף תפקידם.
הועדות מדווחות להנהלת הקיבוץ ולאסיפה.
בהנהלות ובחלק מהועדות לא יכולים לכהן בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה.

אחראית על ביקורת פנים בקיבוץ. המטרה לפקח על ביצוע החלטות ונהלים. ועדת ביקורת כפופה לאספה.
ועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים/ות + יו”ר חבר/ה. נוספת להם מבקרת פנים מקצועית שאינה חברה.
תפקידה של הוועדה הוא לוודא שהקיבוץ מתנהל בהתאם להחלטותיו ובהתאם לחוק.
בתחילת כל שנה נבחרים שני נושאים לבדיקה מעמיקה. תוצאות הבדיקות מוצגות לחברי הנהלת הקיבוץ יחד עם בעלי התפקידים הקשורים לנושאים הנבדקים, ולאחר מכן הם מוצגים לאסיפת החברים.
רכז הועדה: רון מור

אחראית על קיום החגים, המועדים ואירועים נוספים על פי המסורת הנהוגה בקיבוץ.
בעבר היו קיימים צוותים לחגים ומועדים. כיום שני חברים מכהנים ברכזי תרבות והם מובילים את התוכנית השנתית והפעילויות התרבותיות. הם נעזרים במתנדבים ובבני הנוער ומתוקצבים על ידי הנהלת הקהילה.
ארועים מיוחדים: שבועות, חג המשק, פסטיבל עמיעד, פורים ועוד.
ניתן ורצוי להצטרף – כל עזרה מתקבלת בברכה.
רכזי התרבות: ז’קלין קרואני ויפתח בלייכר

מטפלת בכל הנושאים התכנוניים של הקיבוץ, כולל תוכניות סטטוטוריות, אישור הקצאת שטחים בהתאם ליעוד, תכנון תשתיות, קשר עם מוסדות תכנון ועוד. הועדה מורכבת ממנהלים, אנשי מקצוע ושני נציגי ציבור.

רכז הועדה: דוד פרסקי

אחראית על כל נושאי הרווחה והבריאות בכל הגילים, כולל בעלי צרכים מיוחדים.
רכז הועדה: פיני אוחיון

אחראית על נושא הפנסיה על כל היבטיו: הפקדות לקרנות עבר, מעקב ע”י החברים מפרישים בהתאם להחלטות, ניהול הכספים בקרנות, עדכון תקנון ועוד.

מורכבות ניהול התחייבויות פנסיוניות והבטחת הביטחון הסוציאלי של כלל החברים בקיבוץ מחייבים מערכת אירגונית המותאמת לחובה זאת.
צוות/וועדה לפנסיה וביטחון סוציאלי מנהלת התחייבויות ארוכות טווח בתנאי אי וודאות לטווח ארוך מאד.

אחראית על התווית האסטרטגיה החינוכית ותמיכה במנהלות החינוך. במועצת החינוך אחראים על בניית תוכנית שנתית, קשר עם מחלקת החינוך במועצה האיזורית, ניהול כוח אדם ובקרה פדגוגית. שתי מערכות פועלות בנפרד: הגיל הרך – מלידה ועד סיום גן חובה, חינוך בלתי פורמלי – מכתה א ועד הגיוס לצבא. לכל מערכת הנהלה פעילה.

רכזת המועצה: דנית שי

קהילת עמיעד רואה חשיבות  בטיפוח הצעירים בני המקום ושואפת לחזק את תחושת השייכות שלהם לקהילה כדי שבבוא היום יראו בה את ביתם.
הדור הצעיר מורכב מבנים שסיימו את שלב לימודי התיכון ועדיין בונים את עתידם (שנת שירות/צבא, לימודים, התבססות מקצועית, משפחתית וכלכלית).  השמירה על קשר איתם חשוב לקהילת הבוגרים  מתוך הבנת היתרונות שבהמשכיות המבנה הרב דורי הקהילתי, וקליטת חברים בעלי זיקה למקום ולאנשיו.
רכז/ת ועדת דור צעיר גם מרכז את נושא הטיפול בפרט שכולל מעבר בין דירות, סיוע בפתרון בעיות מיוחדות הנוגעות לקיבוץ ועוד.

קליטת חברים חדשים היא משימה אסטרטגית שנועדה להבטיח את עתידו של הקיבוץ ולחזק מספר מרכיבים: הקהילה הרב-דורית, הפן החברתי, התשתית החינוכית והתרבותית של הקיבוץ.
תהליך הצמיחה ושילוב אוכלוסיות ותיקות וחדשות הוא תהליך מורכב אשר דורש תכנון ותכלול בממשקים קהילתיים וארגוניים, מקומיים וחיצוניים.
מערך הצמיחה הדמוגרפית מוביל את התהליך, משלב גיבוש המדיניות ובניית תכנית העבודה ועד למימושה.
מתח לצוות זה פועלות ועדת קבלה וועדת קליטה.

הרכב הצוות: יו”ר נבחר וצוות רחב הכולל ממלאי תפקידים (מנהל קהילה, מנהל עסקי, רכז תכנון ובנייה/תשתיות, אחראי השכרת דירות וכו’) ונציגי ציבור.

יו”ר הצמיחה הדמוגרפית: תמר ניר

יעוד ההנהלה: גוף יעוץ וסיוע למנהל העסקי בקיום המדיניות עסקית שהותוותה על ידי התוכנית האסטרטגית בתחום הכלכלי. בניית תוכניות למימוש וניצול הזדמנויות עסקיות, השאת רווחים לאורך זמן עבור הקיבוץ וחבריו, בהתחשב בחזון הקיבוץ.

תחומי האחריות של ההנהלה הכלכלית: עסקי הקיבוץ, שותפויות , נדל”ן, תשתיות, תמחיר וניהול הכספים.

רכז הועדה: מנהל העסקים.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן