ועדות הקיבוץ

בקיבוץ עמיעד פועלות וועדות שונות. 

כל ועדה הינה גוף ניהולי / מייעץ שחבריו נבחרו בקלפי או מונו ע”י רשויות האגודה המוסמכות: אסיפה, ועד הנהלה והנהלה. לועדה ניתנות סמכות ואחריות לנהל את אחת מפעילויות האגודה.
כל ועדה מורכבת משילוב של חברי קיבוץ המכהנים בהתנדבות ולצידם  בעלי תפקידים החברים בוועדה מתוקף תפקידם.
הועדות מדווחות להנהלת הקיבוץ ולאסיפה.
בהנהלות ובחלק מהועדות לא יכולים לכהן בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה.

אחראית על ביקורת פנים בקיבוץ. המטרה לפקח על ביצוע החלטות ונהלים. ועדת ביקורת כפופה לאספה.
ועדת הביקורת מורכבת משלושה חברים/ות + יו”ר חבר/ה. נוספת להם מבקרת פנים מקצועית שאינה חברה.
תפקידה של הוועדה הוא לוודא שהקיבוץ מתנהל בהתאם להחלטותיו ובהתאם לחוק.
בתחילת כל שנה נבחרים שני נושאים לבדיקה מעמיקה. תוצאות הבדיקות מוצגות לחברי הנהלת הקיבוץ יחד עם בעלי התפקידים הקשורים לנושאים הנבדקים, ולאחר מכן הם מוצגים לאסיפת החברים.
רכז הועדה: רון מור

אחראית על קיום החגים, המועדים ואירועים נוספים על פי המסורת הנהוגה בקיבוץ.
בעבר היו קיימים צוותים לחגים ומועדים. כיום שני חברים מכהנים ברכזי תרבות והם מובילים את התוכנית השנתית והפעילויות התרבותיות. הם נעזרים במתנדבים ובבני הנוער ומתוקצבים על ידי הנהלת הקהילה.
ארועים מיוחדים: שבועות, חג המשק, פסטיבל עמיעד, פורים ועוד.
ניתן ורצוי להצטרף – כל עזרה מתקבלת בברכה.

מטפלת בכל הנושאים התכנוניים כולל תוכניות סטטוטוריות, אישור הקצאת שטחים בהתאם ליעוד, תכנון תשתיות ועוד.

רכז הועדה: דוד פרסקי

אחראית על כל נושאי הרווחה והבריאות בכל הגילים, כולל בעלי צרכים מיוחדים.
רכז הועדה: פיני אוחיון

אחראית על נושא הפנסיה על כל היבטיו: הפקדות לקרנות עבר, מעקב ע”י החברים מפרישים בהתאם להחלטות, ניהול הכספים בקרנות, עדכון תקנון ועוד.

אחראית על התווית האסטרטגיה החינוכית ותמיכה במנהלות החינוך. במועצת החינוך אחראים על בניית תוכנית שנתית, קשר עם מחלקת החינוך במועצה האיזורית, ניהול כוח אדם ובקרה פדגוגית. שתי מערכות פועלות בנפרד: הגיל הרך – מלידה ועד סיום גן חובה, חינוך בלתי פורמלי – מכתה א ועד הגיוס לצבא. לכל מערכת הנהלה פעילה.

תוכן ספוילר

יעוד ההנהלה: גוף יעוץ וסיוע למנהל העסקי בקיום המדיניות עסקית שהותוותה על ידי התוכנית האסטרטגית בתחום הכלכלי. בניית תוכניות למימוש וניצול הזדמנויות עסקיות, השאת רווחים לאורך זמן עבור הקיבוץ וחבריו, בהתחשב בחזון הקיבוץ.

תחומי האחריות של ההנהלה הכלכלית: עסקי הקיבוץ, שותפויות , נדל”ן, תשתיות, תמחיר וניהול הכספים.

רכז הועדה: מנהל העסקים.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן