מה חדש>כתבות>
מתקן פסולת איזורי עומד לקום בחצר האחורית שלנו

חייבים להתעורר - מעבירים את אתר "תאנים ב' " למחצבת עמיעד

 המתקן שאושר בועדות הבניה האיזוריות מיועד לטפל ב1,500 טונות פסולת ביום. 

הפסולת תגיע מ-19 רשויות מקומיות באזור.
המיקום שנבחר במחצבת עמיעד מרוחק ככ4 ק"מ מעמיעד, 2 ק"מ ממחנה עמיעד, 1.8 ק"מ מכחל. הוא נבחר כחלופה לאתר תאנים ב'.

בכחל מתארגנת קבוצה של תושבים המנסה לעצור את התוכנית, אשר תשפיע לרעה על איכות חיי כל התושבים באיזור.  
קראו את המידע המדאיג מתוך גילוי דעת שפרסם ועד הפעולה שהוקם  לנושא: 


מפעל מיון הפסולת עתיד לקלוט אשפה מ-19 רשויות וערים, ומתקנים רבים עתידים לקום בו :

מפעל למיון פסולת ביתית - במפעל יתבצע תהליך של מיון והפרדת הפסולת. הפסולת האורגנית תועבר למשטח הקומפוסט.

.משטח קומפוסטציה – משטח פתוח של 7 דונם יוקצה לריכוז הפסולת האורגנית יחד עם גזם ליצירת קומפוסט אשר בסופו ישווק לחקלאים.

מחזור פסולת בניין -. במפעל יופרדו תוצרי הבניין השונים ובהם הברזל, העץ והבטון. התוצרים המופרדים ייגרסו וינופו לחול וחצץ (אגרגטים) ויוחזרו לשימוש בתעשיית הבניין.

מכלי תסיסה אנאירוביים – מכלי תסיסה ענקיים בהם ירוכזו כלל הנוזלים (נוזלי פסולת). כתוצר לוואי של תהליך התסיסה מופק ביו גז. בתום שלב התסיסה אמורים הנוזלים לעבור לבריכות חמצון.

בריכות חמצון- בריכות גדולות (כדונם) בהם נוזלי הפסולת יעברו תהליך חמצון ומשם אמורים לעבור למתקן טיפול שפכים בעמיעד.

מפעל למחזור קרטון - אריזות הקרטון ירוכזו ויועברו למתקן למחזור.

מפעל למחזור צמיגים - כאן יגרסו ויופרדו רכיבי הצמיג השונים (גומי, מתכת וכותנה).

מפעלים אדירי ממדים אלה אמורים לקום על גדר בסיס עמיעד ליד המחצבה כאשר המפגעים והמטרדים לא רק שיפגעו בנו אלא ישנו את פני האזור כולו לחלוטין.

לקריאת התוכנית במלואה, כפי שפורסמה על ידי המשרד לאיכות הסביבה.