מה חדש>כתבות>
שינוי בחישוב מס הכנסה וביטוח לאומי לחברי קיבוץ


שינויים מהותיים בשיטת המיסוי של הקיבוץ וחבריו, וכן בשיטת החיוב בדמי הביטוח הלאומי, עומדים להיכנס לתוקף בשנת 2017, ולהגדיל את נטל המס והביטוח הלאומי על הקיבוצים.
ביום ה' 15.12.16 נקבע סופית מתווה המיסוי על מס הכנסה וביטוח לאומי לקיבוצים.
עד להחלטת הכנסת בעניין לא היה ידוע מה תהיה ההצעה המתגבשת בין האוצר לתנועה הקיבוצית ויועציה (ברית פיקוח/מבט).
צריך לחלק את הסוגיה לשתיים:
1. השפעת המיסוי על חבר הקיבוץ.
2. השפעת המיסוי על יתרות הכספים בפעילות הקיבוץ.

לסוגיה הראשונה, השפעת המיסוי על החבר, להערכתי, לא יהיה כל שינוי על חברי עמיעד, שכן בעמיעד (בשונה מהרבה מאוד קיבוצים) נהוגים יחסי עובד-מעסיק כהגדרתם ויש בתלוש השכר ניכוי/זיכוי של מס הכנסה וביטוח לאומי לפי החוק
לעניין השפעת השינוי על התנהלות הקיבוץ עמיעד (על אף האמור לעיל מבחינת תשלומי שכר לחברים) ממשיך להתנהל כנישום אחד שמדווח על כל החברים (למעט יזמים) מול רשויות המס. השינוי עליו הוחלט בהחלט יכול להביא לשינוי באופן ההתחשבנות של הקיבוץ עם רשויות המס כפי שהוחלט כעת ובהחלט ייתכן כי התשלום ייגדל מול החזרי מס הכנסה שהקיבוץ היה מקבל.
כל הנושא של השפעת המס על הקיבוץ צריך לעבור בחינה מדוקדקת של רו"ח הקיבוץ ולבצע סימולציה על המצב החדש. אני מעריך שבשבועות הקרובים נשמע מרו"ח של הקיבוץ מה היקף ההשפעה האמיתית של השינוי על הקיבוץ, ובהתאם נצטרך לבצע התאמות ניהוליות בעמיעד.
בכל מקרה הקישור המצ"ב לכתבה ב-mynet הוא הכי מקיף שראיתי על הנושא:

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4892493,00.html

אורי קינן,
מנהל עסקי
 בניית אתריםבניית אתרים 


חזרה לדף הבית | קיבוץ עמיעד | דואר נע גליל עליון 1 |  מיקוד 12335
| טלפון 04-6909888  | פקס. 04-6909866 |  Kibbutz Amiad